Workshop

Er zijn 2 workshops voor leerlingen van het basisonderwijs en 1 workshop voor leerkrachten van het basisonderwijs en leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Alle workshops behandelen de beeldende en theatrale facetten van het poppenspel maar ook objecttheater, improvisatie en beeldend voorlezen kunnen aan de orde komen.

Voor leerlingen van het basisonderwijs worden aangeboden;

Alles is een pop

Spelen met schimmen

Poppen-, figuren- en objectentheater zijn prachtige vormen van theater.
Voor kinderen is het bezoeken van een voorstelling al een feest maar het zelf maken van een voorstelling is misschien nog wel boeiender.

Poppentheater is heel veelzijdig;
Bij het maken van een poppentheatervoorstelling komen kennis en vaardigheden uit zowel drama als beeldende vorming aan bod. Kinderen worden uitgedaagd tot het verzinnen van verhalen en het maken van poppen en decors. Ook het samenspelen en improviseren komen uitgebreid aan bod.

Willy Snel volgde in 2005-2006 de post hbo-opleiding Beroepskunstenaar In de Klas. In 2006 behaalde zij het BIK-diploma (Beroepskunstenaar In de Klas). Ga naar de BIK-site van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Sindsdien geeft zij workshops en begeleidt projecten op basis- en middelbare scholen.