FAQ

 1. In welke woonplaats staat het theater van Dubbele Jan?
  Dubbele Jan is een reizend poppentheater en heeft geen eigen theater. Er wordt opgetreden op locatie.
 2. Waar vind ik de speellijst van Dubbele Jan?
  Poppentheater Dubbele Jan heeft alleen een speellijst tijdens de Nationale Voorleesdagen.

  Voor de overige perioden heeft Dubbele Jan geen speellijst. Onze klanten “kopen ons in” waardoor dat geen openbare voorstellingen zijn.

  Soms speelt Dubbele Jan een voorstelling langere tijd niet. Dit is n.l. afhankelijk van de klanten.

 3. Waar kan ik een optreden van Dubbele Jan bijwonen?
  De klanten kopen Dubbele Jan in waarmee deze meestal geen openbare voorstellingen zijn.

  Wilt u toch een voorstelling van Dubbele Jan bijwonen dan kunt u een email sturen klik hier, vermeld dan 'voorstelling bijwonen'.

  Dubbele Jan gaat met de klant overleggen of uw bezoek mogelijk is.

 4. Hoe kan ik in contact komen met Dubbele Jan?
  U kunt bellen met 06-4072 9519/06-3387 2828, een e-mail sturen naar info@dubbelejan.nl.
 5. Hoe kan ik Dubbele Jan boeken?
  U kunt bellen met 06-4072 9519/06-3387 2828 of een e-mail sturen naar info@dubbelejan.nl.

  De gegevens die u nodig heeft voor een boeking zijn;
  Naam, adres, PC en woonplaats, telefoonummer van de instelling,
  Naam, e-mailadres en mobielnummer van de contactpersoon,
  Adres, mobielnummer, naam contactpersoon van het voorstellingsadres,
  Naam van de voorstelling die u wilt boeken, het aantal voorstellingen,
  Datum, aanvangstijd(en) van de voorstelling(en),
  Aantal toeschouwers die u verwacht,

  U ontvangt dan per e-mail de reservering, kopiereservering en rekening waarmee alle gegevens vast liggen.
  De door u ondertekende kopiereservering kunt u per post of per e-mail terugsturen. De boeking is nu geldig.

 6. Kan ik zonder verplichtingen een optie krijgen voor een bepaalde datum?
  Ja, u kunt bellen met 06-4072 9519/06-3387 2828, een e-mail sturen naar info@dubbelejan.nl en vermeld "optie aanvragen".
  Geef aan welke voorstelling, datum en aanvangstijd. Daarna ontvangt u bericht over de mogelijkheden.
  U kunt dan rustig met mede organisatoren, collega’s overleggen.
  De optie is geheel zonder kosten.
  Als er een nieuwe aanvraag komt voor die datum zal altijd eerst met u contact worden opgenomen of u gebruik wenst te maken van de optie.
 7. Voor wie en waar speelt Dubbele Jan?
  Dubbele Jan verzorgt optredens door heel Nederland en België (in de nederlandse taal) voor;
  Bibliotheken, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen, juffendagen, theaters, buurthuizen, festivals, bruiloften, 40-, 50-, 60-jaar getrouwd feesten, personeelsverenigingen, kindervakantieweken, verenigingen, jubilea, enz.
 8. Geeft Dubbele Jan ook voorstellingen bij kinderpartijtjes?
  De ervaring leert dat de beschikbare ruimte voor een kinderpartijtje meestal te klein is. Dat wil niet zeggen dat een kinderpartijtje niet mogelijk is. Bij elke voorstelling staat onder ‘Specificaties’ hoeveel ruimte er nodig is voor die voorstelling.
 9. Welke voorstelling is geschikt voor mijn leeftijdsgroep?
  Bij elke voorstelling staat onder ‘Specificaties’ voor welke leeftijdsgroep de voorstelling is bedoeld.
 10. Hoeveel kinderen kunnen er tegelijk bij een voorstelling kijken?
  Bij elke voorstelling staat onder ‘Specificaties’ wat het maximaal aantal toeschouwers is.
  Dit geldt voor een vlakke vloer opstelling. Bij andere opstellingen kan in overleg bepaald worden hoeveel toeschouwers dan toegestaan zijn.

  Voor informatie kunt u bellen met 06-4072 9519/06-3387 2828, stuur een e-mail naar info@dubbelejan.nl.

 11. Uit hoeveel personen bestaat Dubbele Jan?
  Dubbele Jan bestaat uit Willy en Fred Snel.

  Willy Snel is artistiek leider en poppenspeelster.
  Fred Snel is technicus en bij enkele voorstellingen is hij ook poppenspeler.

 12. Wordt er tijdens de voorstellingen live muziek gespeeld?
  Een voorstelling van Dubbele Jan wordt niet begeleid door live muziek. De muziek is wel door muzikanten voor ons ingespeeld. O.a. Jeroen Knoef en Frans Bakker (gitaar) en Lydia Eiselin (accordeon).
 13. Hoe groot is het speelvlak van een voorstelling?
  Bij elke voorstelling staat onder ‘Specificaties’ wat de minimale afmetingen van de opstellingsruimte moeten zijn.
  Een achterdoek en zijschotten worden door ons geplaatst om een afbakening te creëren.
 14. Moet de voorstellingsruimte helemaal donker of verduisterd zijn?
  Verduistering is altijd gewenst en bij sommige voorstelling noodzakelijk.
  Bij elke voorstelling staat onder ‘Specificaties’ of verduistering noodzakelijk is.
 15. Waar moet de voorstellingsruimte nog meer aan voldoen?
  • De ruimte moet binnen redelijke afstand met de auto bereikbaar zijn t.b.v. in-en uitladen.
  • Er moet een parkeerplaats aanwezig zijn voor een kleine bus.
  • Een trap kan een probleem zijn bij in-en uitladen, hierover altijd overleg.
  • De opstellingsvloer moet redelijk stabiel zijn, bij twijfel hierover altijd overleg.
  • Tijdens opbouwen kan de ruimte niet voor andere activiteiten worden gebruikt.
  • Er moet ten minste één stopcontact aanwezig zijn met een 10 Amp. zekering.
  • Tijdens de voorstelling geen geluidsoverlast van andere activiteiten.
 16. Speelt Dubbele Jan de voorstellingen ook buiten?
  Enkele voorstellingen zijn ook geschikt voor een buitenoptreden. Dit kan alleen als de plaats daarvoor geschikt is.
  Bij wind of regen kan de voorstelling buiten niet doorgaan. Het is raadzaam om altijd een alternatieve ruimte achter de hand te hebben in geval het weer niet geschikt is.

  Bij elke voorstelling staat onder ‘Specificaties’ of de voorstelling geschikt is voor een buiten optreden, hierover altijd overleg.

 17. Moet er een geluidsinstallatie aanwezig zijn?
  Nee, Dubbele Jan neemt altijd een eigen geluidsinstallatie mee.
 18. Moet er een lichtinstallatie aanwezig zijn?
  Nee, Dubbele Jan neemt altijd een eigen lichtinstallatie mee.
  Indien er theaterbelichting aanwezig is maken wij daar eventueel gebruik van.
  Er moet dan wel, ruim voor aanvang van de voorstelling, een technicus aanwezig zijn die de lichtinstallatie kan instellen/uitleggen/bedienen.
 19. Geeft Dubbele Jan ook workshops?
  Dubbele Jan geeft geen workshops;
 20. Geeft Dubbele Jan een Sinterklaasvoorstelling?
  Dubbele Jan geeft elk jaar een nieuwe Sinterklaasvoorstelling.

  Klik hier om naar die voorstelling te gaan.

 21. Geeft Dubbele Jan een Kerstvoorstelling?
  De voorstelling "De maan is heel ver weg." is een sfeervolle voorstelling die heel geschikt is voor de kersttijd.
  Voor deze voorstelling is een verduisterde zaal noodzakelijk.

  Klik hier om naar die voorstelling te gaan.

 22. Hoeveel kost een voorstelling van Dubbele Jan?
  Bij elke voorstellingspagina staat onder ‘Specificaties’ de prijs van die voorstelling.
  Voor elke volgende voorstelling (aansluitend aan de eerste voorstelling) krijgt u 50% korting.
  Over het maximaal aantal te geven voorstellingen op één dag, gaarne overleg.

  Als reiskosten vraagt Dubbele Jan € 0,25 per km te rijden afstand (is heenreis + terugreis).
  U kunt de afstand eventueel zelf berekenen vanaf postcode 7217 SK, 3

  Geen BTW,
  Vanaf 1 januari 2020 maakt Dubbele Jan gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling. Hierdoor hoeft er geen BTW te worden afgedragen aan de belastingdienst. Dit komt volledig ten goede aan onze klanten. Zij betalen dus geen BTW over de voorstellingen (was 9% BTW) ook niet over de reiskosten (was 21% BTW).

 23. Moet de rekening in contanten worden voldaan of per bank overgemaakt?
  De rekening kan na de voorstelling in contanten worden betaald maar betaling per bank, binnen 14 dagen voor de voorstellingsdatum, is gewenst.
  Dit wordt ook aangegeven op de rekening die u bij de reservering ontvangt.
 24. Moet ik als opdrachtgever loonbelasting inhouden op de gage?
  Nee, als zzp-er draagt Dubbele Jan zelf inkomstenbelasting af aan de belastingdienst, er is n.l. geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
 25. Kan ik een VAR-verklaring krijgen?
  De belastingdienst heeft per 1 mei 2016 de VAR-verklaring afgeschaft en een modelovereenkomst ingesteld.
  Dubbele Jan gebruikt de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst artiestenregeling individueel.

  Meer informatie over het afschaffen van de VAR-verklaring en het invoeren van de modelovereenkomst vind u op de website van de belastingdienst.

 26. Kan ik een modelovereenkost krijgen?
  Dubbele Jan gebruikt de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst artiestenregeling individueel.
  Wilt u een ingevulde modelovereenkomst ontvangen dan kunt u deze bij ons aanvragen via info@dubbelejan.nl, vermeld dan; 'modelovereenkomst ontvangen'.
 27. Hoe gaat Dubbele Jan om met mijn gegevens?
  Dubbele Jan gebruikt de door de opdrachtgever verstrekte klantgegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren van de voorstelling(en), alleen voor die specifieke voorstelling(en). Alle verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om met de betreffende opdrachtgever te communiseren en om de opdracht op te stellen. De verstrekte klantgegevens worden NOOIT gebruikt of terbeschikking gesteld of doorverkocht aan derden.

  Als een opdrachtgever niet wil dat zijn/haar klantgegevens - na de voorstelling én na zijn/haar betaling van de rekening - door Dubbele Jan worden bewaard, kan de opdrachtgever dit melden via info@dubbelejan.nl .
  Dubbele Jan zal dan die betreffende klantgegevens uit haar bestanden verwijderen c.q. blokkeren.
  Dubbele Jan staat garant voor de door de wet AVG gestelde omgang met klantgegevens.

 28. Heeft Dubbele Jan een BTW- en kvk-nummer?
  Het BTW-nummer en kvk-nummer staan vermeld op de rekening die u krijgt toegestuurd bij de reservering.